Baby- & småbarnsvømming 2 måneder til 5 år

Hvorfor baby- og småbarnsvømming: Fordi det er gøy. Barn og foreldre gjør noe sammen som alle finner glede i. Småbarnsforeldre får kontakt med andre småbarnsforeldre. Barnet blir tidlig vant til å omgås andre. I vannet får barnet muligheter til å gjøre bevegelser som støtter opp om den naturlige bevegelsesutviklingen. Barnet blir stimulert ved at vi gir det flere muligheter til å utforske kroppens evner i vannets stimulerende miljø. Fortrolighet med vann fra fødselen av kan være med på å forebygge drukningsulykker. Barna skal også lære respekt for vann.

Hva er babysvømming: Babysvømming er en vannaktivitet for barn i alderen 2 mnd til 2 år hvor alle kan delta. Ordet svømming er egentlig litt misvisende. Det er ikke snakk om å lære å svømme, men å bli trygge i vannet og med omgivelsene, samt lære vannrespekt. Det er først når barnet blir litt eldre at det er snakk om å lære å svømme.

Hva er småbarnsvømming: Småbarnsvømming er en videreføring av babysvømming, for barn i alderen 2 til 5 år. Foreldrene deltar også her aktivt i vannet og det fokuseres fortsatt på læring gjennom lek og sang. De barna som er klare for det kan forsøke seg på de forskjellige ferdighetsmerkene. Det er ingen forutsetning å ha deltatt på babysvømming for å kunne være med på småbarnsvømming. Enkelte barn vil kunne lære seg å svømme på egenhånd i løpet av kursene.

Er babysvømming farlig:Mange tusen barn har deltatt på babysvømming og per i dag har vi ikke fått rapportert om ulykker direkte relatert til babysvømming Verken på landsbasis eller verdensbasis, vel og merke blant oss som driver med organisert babysvømming med autoriserte instruktører. Ha allikevel respekt for vannet, barn har ikke gjeller. Vi anser glatte gulv som som det største risikomoment ved babysvømming. Så fort barnet ditt har blitt så stort at det tar seg frem på alle fire er det på tide å begynne med sklisikre sokker.

Når kan vi starte: Vi anbefaler å starte når barnet er mellom 2 og 6 måneder, men det er ikke noe i veien for å starte senere enn dette. "Det er aldri for sent å bli glad og trygg i vannet". Selungene Babysvømmeklubb starter nye kurs fire ganger per år. I januar, april, august og i oktober. Kursene våre går vanligvis over åtte ganger med svømming en halv time per uke. Barn med handikap er alltid velkommen. Vi prøver å ha søskenpartier ved alle bassengene våre.